Tracking hits

LEPINGU TOIMINGUD 
5.2.  Esindaja võib Lepingu ühepoolselt ennetähtaegselt üles  öelda, teatades sellest  Tantsukoolile
kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. Juhul, kui Esindaja soovib Lepingu üles öelda etteteatamise tähtaega järgimata,  kohustub ta maksma  kahe kalendrikuu Õppemaksu ulatuses leppetrahvi.  

LEPINGU  LÕPETAMINE - JÄTKAMINE

Email again:
Soovin lepingu LÕPETADA
Soovin lepingut JÄTKATA